2310726908 28ης Οκτωβρίου 154 - Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη zerzelidis58@gmail.com

Ζερζελίδη
Παραδοσιακές Φορεσιές Θεσσαλονίκη


 

Εκκλησιαστικές Φορεσιές